Retningslinjer

Eksempel på hvordan et projekt foregår:

Du kontakter mig om dit kommende projekt, og jeg sender dig et prisoverslag.

Hvis du takker ja, og underskriver den kontrakt jeg har sendt til dig, laver jeg et udkast på, hvad vi har snakket om, og sender det til dig. Bemærk, at der er en pris på udkastet, så du hæfter for det første udkast, uanset om du vælger at gå videre med projektet med mig eller ej. Inden udkastet påbegyndes er det en fordel, du selv har en klar vision på hvad du ønsker, så du får så skarpt et udkast som muligt. Har du fundet referencebilleder inden er det den bedste måde at formidle til mig hvad du ønsker.

Godkender du udkastet, går jeg videre til næste fase frem til det færdige projekt. Jeg sender løbende 2 nye udkast til dig som projektet går fremad. Både så du kan følge med, og så det ikke går i en retning du ikke ønsker. Bemærk det er her du kan komme med rettelser, så du får det endelige resultat du ønsker. Tøv ikke med at komme med rettelserne her, for at få dit projekt til den billigste pris. Hvis du går ud over de 2 udkast og endnu ikke er tilfreds med resultatet vil du få tilsendt et nyt prisoverslag der tilgodeser de ekstra timer jeg skal lægge i projektet. Her kan du også vælge at godkende projektet uden flere rettelser, og så gælder det første prisoverslag.

I mine mange år inden for feltet, er det sjældent det er nødvendigt med flere udkast end beskrevet. Så længe der er klar kommunikation om hvad man ønsker.

Har man været meget præcis om hvad man ønsker, kan det være jeg rammer plet i første udkast, og så vil prisen naturligvis blive sænket alt efter hvor mange timer der er sparet.

Bemærk at alle udkast bliver leveret med vandmærke. Dette vandmærke vil naturligvis blive fjernet ved færdiggørelse af, og/eller betaling for projektet.

Eksempel på kontrakten:

Denne freelancekunstner kontrakt (Herefter benævnt “kontrakten”) er indgået den (dato)

Imellem

(kundens navn og adresse), (I det følgende benævnt “kunden”), og

(Freelancekunstnerens navn og adresse), (i det følgende benævnt “Kunstneren”).
 
Kunden og kunstneren omtales tilsammen som “partnerne”.
 
Kundens beskrivelse af projektet: (anføres her)
 
Kunstnerens prisoverslag for projektet:(anføres her)

Vilkår og betingelser

1. Projektbeskrivelse
Kunden accepterer hermed kunstneren til det førnævnte projekt. Kunstneren indvilliger i at levere tjenesterne på kundens anmodning for de aftalte gebyrer. Kunstneren indvilliger endvidere i at bruge rimelig indsats og omhu for at sikre, at projektet lever op til til kundens ønsker (Jf. projektbeskrivelsen). Kunstneren skal samarbejde med kunden om redigering og gennemgang af projektet før færdiggørelsen.
 
2. Fortrolighed
I løbet af kontraktens løbetid: Skulle det være nødvendigt for kunden at dele oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, branchekendskab og andre fortrolige oplysninger, med kunstneren, må kunstneren ikke på noget tidspunkt videregive nogen af de delte oplysninger til tredjeparter eller til personlig fordel.
 
3. Opsigelse
Denne kontrakt opsiges ved kundens accept af projektet, og når betalingen er modtaget af kunstneren. Denne kontrakt kan til enhver tid opsiges af hver af parterne efter skriftlig meddelelse til den anden part. Ved opsigelse af projektet leverer kunstneren alt materiale til projektet til kunden. Ved betaling af det leverede materiale er kontrakten opsagt. Opsiger kunden projektet før færdiggørelsen af projektet, modtager kunden det ufærdige projekt, og hæfter herefter for et beløb sat af kunstneren svarende til den tid der er brugt op til opsigelsen.
 
4. Copyright
Kunden fortsætter med at eje enhver rettighed til materiale delt med kunstneren. Efter kunstneren har modtaget betaling for projektet overgår copyrighten til projektet til kunden. Kunstneren kan ved manglende betaling tilbageholde overdragelsen af copyright til kunden. Herved har kunden ikke rettighederne til at bruge projektet på nogen måde.
 
5. Rettigheder
Kunstneren garanterer at have ret til at indgå denne kontrakt og lave projektet. Kunstneren er indforstået med og erklærer endvidere, at det skabte projekt ikke ejes af andre uden kunstnerens vidende. I tilfælde af at kunstneren ikke har nogle rettigheder, skal kunstneren tilbagebetale skader forbundet med projektet. Kunden garanterer at have ret til at bruge information, herunder forretningshemmeligheder, varemærker, logoer mv. I tilfælde af at kunden ikke har nogle rettigheder skal kunden betale de nødvendige skader forbundet med projektet.
 
6. Betaling
Kunden accepterer det førnævnte prisoverslag. Alle betalinger faktureres ved modtagelse af projektet af kunden, et beløb på (beløb). Hvis kunden ønsker at ændre værket ud over de medfølgende redigeringer opkræves et ekstra beløb herfor. Betalingsmåden skal være kontant/kort/onlineoverførsel eller enhver anden betalingsmåde som aftalt mellem parterne.
 
 7. Diverse
Parterne anerkender at denne kontrakt repræsenterer hele kontrakten mellem begge parter. I tilfælde af at parterne er villige til at ændre/tilføje vilkår, skal de være skriftlige og underskrives af begge parter.
 
Underskrifter
                                          __________________________                     _______________________________                        
                                                          Kunden                                                         Kunstneren